Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jako dobrovolný hasič se s popáleninami setkávám dost často. Ať už jsou to popáleniny mích kolegů, lidí co odněkud „dostáváme“ a neposlední řadě i „já“ sám, mám s touto bolestivou věcí svou příhodu. Ale co „VY“ ostatní ?? Myslím, že už jste se s ní taky setkali.

 

„UMÍTE POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ ???“

Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup choroboplodným zárodkům způsobujícím infekci. Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy) a pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku. Opaření je stejné zranění znásobené vlhkým teplem. Všechny popáleniny a opařeniny by měl co nejdříve vyšetřit lékař či zdravotní sestra.

ZÁVAŽNÉ POPÁLENINY

Když je popálena velká část těla, ulož postiženého, chraň popálená místa před znečištěním a ošetři jako při šoku. Nedávej postiženému nic jíst ani pít, protože později může být nutné provést výkon v celkové anestézii.

PŘÍZNAKY

- Silná bolest v místě zranění (i když hluboké popáleniny jsou někdy méně bolestivé, protože jsou zničena nervová zakončení)

- Rychle se vyvíjí otok popálené krajiny.

- Zarudnutí kolem popáleniny.

- V místě dotyku s teplem se mohou vytvořit puchýře (něco tekutiny pod vrchní vrstvou kůže)
 

PŘÍZNAKY ŠOKU

- Kůže zbledne a zešedne; to je nejzřetelnější na rtech nebo na konečcích prstů (nehtech)
- Kůže je chladná a vlhká potem.
- Tep je rychlý a slabý.
- Dech je povrchní a rychlý.
- Postižený může být neklidný a může začít zívat.
- Postižený může mít velkou žízeň.
- Konečně, může ztratit vědomí a zemřít, když není léčba úspěšná

ŠOK

Šok je stav, ve kterém selhává krevní oběh zásobující tkáně kyslíkem. Může mít mnoho příčin, které lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Za prvé, může poklesnout množství cirkulující krve natolik, že ji nestačí k zásobování buněk kyslíkem a živinami. Za druhé, může zeslábnout srdce, pak klesá krevní tlak, nebo se může i srdce zastavit. Pro život nezbytné buňky mohou zahynout již po třech minutách bez kyslíku.

POSTUP OŠETŘENÍ POPLÁLENÉHO

1. Vyprosti zraněného z nebezpečí aniž byste ohrozil sebe sama.
2. Jestliže šaty postiženého hoří, polož ho a uhas plameny dekou kabátem z nehořlavého materiálu anebo vodou. nedovol mu pobíhat.
3. Podrž popálené místo pod studenou vodou na 10 - 20 minut. Není-li tekoucí voda k dispozici, vlož zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s
ČISTOU studenou vodou.
4. Současně rychle, ale šetrně odstraň prsteny, hodinky nebo tělesný oděv ze zraněné oblasti
DŘÍVE než začne otékat.
5. Odstraň nebo odřízni jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou, dávejte pozor, aby jste se nezranili sami.
6. Zakryj zranění sterilním obvazem dostatečně velkým, aby úplně zakryl popálené místo.
7. Když není k dispozici sterilní obvaz, zakryj ránu
ČISTOU látkou bez chlupů, nebo vlož popálenou ruku či nohu do polyetylénového sáčku.
8. Ošetři postiženého podle níže uvedeného postupu pro šokové situace a vyčkej příjezdu záchranné služby.

POSTUP PŘI ŠOKOVÉM STAVU

1. Zastav co nejdříve vnější krvácení přímým tlakem a nadzdvihnutím zraněného místa.
2. Uklidni postiženého a hýbej s ním co nejméně.
3. Ulož postiženého. Zvedni mu nohy podložením polštáře pod ně a otoč mu hlavu ke straně.
4. Pečuj o pohodlí postiženého, například ho zabal do deky, když je mu zima.
5. Vyčkej příjezdu záchranné služby.
6. Když je postižený v bezvědomí zjisti zda je zajištěno u postiženého dýchání, tep a snaž se jej udržet při vědomí.